۱۳۸۸-۰۳-۰۱

چرا اهل سنت به كروبي راي مي‌دهند؟

محمود براهويي ن‍‍‍ژاد – روزنامه اعتماد ملي : 30 ارديبهشت 1388
بالاخره پس از تاخيري تأمل برانگيز ، بيانيه ميرحسين موسوي در مورد اقوام ايراني منتشر شد . بيانيه اي كه به اندازه ديگر موضعگيريهاي وي در سايتها و رسانه هاي حامي موسوي بازتابي نداشت و به نظر مي رسد تنها تلاشي براي جلب آراي سرنوشت ساز اهل سنت است و از محتوي آن چنين بر مي آيد كه جناب آقاي موسوي در حال حاضر هيچگونه برنامه مشخصي براي خواسته هاي اقوام ندارد و تنها ابراز داشته كه قصد گنجاندن آنها را در برنامه هاي آينده خود دارد . بي آنكه كمترين ضمانت و راهكاري عملي براي سياستهاي خود در اين باره ذكر كند . بخش اعظم سياستها و راهبرد هاي عنوان شده در اين بيانيه برگرفته از شعارها و وعده هاي سيد محمد خاتمي در 8 سال دوره رياست جمهوري وي است كه در عمل محقق نشدند . محدوديت ها و ممنوعيت هاي بيشماري كه از آن دوران بويژه در عرصه آزادي بيان و عقيده ، اقوام و مذاهب تا كنون به يادگار مانده اند ، ميراث مردي هستند كه امروز خود را اصلاح طلبي مي خواند كه اصول را گم نمي كند . و مدعي تأمين مطالبات اقوام و اقشار مختلف ايران است .
مطمئنا اقوام ايراني و اهل سنت با مشاهده بيانيه انتخاباتي موسوي در مورد اقوام ايراني در حافظه تاريخي خود سري به گذشته و دوران نخست وزيري ايشان ميزنند و از خود مي پرسند : چرا آقاي موسوي اين مطالبات را در 8 سال دوره نخست وزيري خود تأمين نكرد؟ آيا به ديدگاههاي امروز خود در آن ايام باور نداشت و امروز باورهايش تغيير كرده است؟ مگر در سال گذشته نبود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه اي را درباره محدوديت و نظارت نهادهاي دولتي بر مدارس و حوزه هاي علميه اهل سنت وضع كرد و به دنبال آن حوزه علميه عظيم آباد زابل تخريب و تعدادي از علماء و طلاب اهل سنت دستگير شدند . آقاي موسوي كه عضو اين شورا و از امضاء كنندگان اين مصوبه هستند ، چگونه در عرض چند ماه تغيير جهت داده و در بند 12 بيانيه خود از استقلال تعليم و تربيت در مدارس ديني اهل سنت دفاع مي كنند؟ چرا ايشان در طول 30 سال عضويت خود در شوراي عالي انقلاب فرهنگي از موضع گيري نامناسب در برخي از رسانه هاي جمعي درباره اقوام و اهل سنت انتقاد نكردند و اين موضوع را در مصوبات اين شورا نگنجاندند ؟ آيا جناب موسوي مي دانند كه برخي سياستها و مصوبات اين شورا باعث شده است چه ميزان از كتابهاي انديشمندان و علماي اهل سنت در فيلتر سانسور گرفتار آيند و چه تعداد كتاب و مطالب موهن عليه اعتقادات اهل سنت براحتي چاپ و نشر شده اند ؟!
آقاي موسوي در بيانيه خود تعلل در اجراي كامل برخي از اصول قانون اساسي نظير اصل 15 و 12 را مصداق احساس تبعيض فرهنگي بيان كرده اند ، آيا 8 سال از دوره تعلل در اجراي اين اصول مربوط به دوران نخست وزيري ايشان نمي شود و چه توجيهي براي آن حداقل در 8سال دوره زمامداري خود دارند؟ بگذريم از اينكه برخي ديگر از بند هاي اين بيانيه چنان كلي هستند كه ايشان در صورت رئيس جمهور شدن براحتي مي توانند از عملي كردن آنها سر باز بزنند .
بند 8 بيانيه اقوام موسوي به مشاركت اقوام و مذاهب در عرصه هاي تصميم گيري ملي اشاره دارد . كه فرداي پس از انتخابات براحتي مي توان مشاركت اقوام و مذاهب در عرصه هاي تصميم گيري ملي را با چند ابلاغ مشاوره و حضور اقوام در پاي صندوق هاي رأي توجيه كرد . و هيچ جايگاه مشخصي براي حضور رسمي و مؤثر آنان در دولت موسوي تبيين نشده است . ايشان و تيم همراهشان در انتخابات رياست جمهوري حتي حاضر نشدند در استان سيستان و بلوچستان كه بيش از 70 درصد جمعيت آن بلوچ و سني مذهب هستند ، آنان را در عرصه تصميم گيري و مسئوليت ستاد انتخاباتي حتي در جهت منافع خود و براي كسب رأي مشاركت بدهند و پس از چند هفته كه متوجه از دست دادن بخش زيادي از آراي خود در اين مناطق شده و با انتشار مواضع و ديدگاههاي شفاف مهدي كروبي اقبال عمومي مردم منطقه از وي را مشاهده كردند ، مي خواهند با صدور يك بيانيه كلي اين اشتباه خود را جبران كنند . گزينش نيروهاي ستادي آقاي موسوي در استان تفاوت چنداني با شيوه گزينش نيروهاي بومي و نگاه دولت احمدي نژاد و بي توجهي به جمعيت غالب استان ندارد .
اينجاست كه بحث چرايي حمايت اهل سنت از مهدي كروبي مطرح مي شود . به باور من عملكرد و موضع گيريهاي مهدي كروبي در گذشته و حال بسيار شفاف تر ، صادقانه تر و صريح تر از ديگران است . كروبي خرد جمعي را ضمانت اجرايي بيانيه خود مي خواند و آنرا نه شعارهايي كه ممكن است به فراموشي سپرده شوند و يا تحت فشارهايي از داخل و خارج از دستور كار خارج گردند ، كه برنامه اي محوري حاصل خرد جمعي مي داند . وي قاطعانه از اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي بويژه در رابطه با اقوام و اهل سنت سخن مي گويد و با شفافيت اعلام مي‌دارد كه همه موانع اجرايي آن را برطرف نموده و هر شخص و گروهي را كه مانع اجراي آن شود به ملت معرفي خواهد كرد .
مهدي كروبي افزايش سطح و سهم مشاركت اقوام و مذاهب را در مديريت كلان كشور و دولت خود جزو برنامه هاي خويش عنوان كرده و فقط به كلياتي در حد مشاركت اقوام در عرصه مشاركت در عرصه تصميم گيري ملي اكتفا نكرده و تك تك موارد بيانيه خود را به روشني و با شرح و تفصيل بيان مي دارد . و البته مزيت ديگري كه بيانيه اقوام و مذاهب كروبي داشت اين بود كه به مهندس موسوي جرات انتشار بيانيه‌اي هرچند ناقص و مبهم را در مورد اقوام و مذاهب را داد .
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري انتخاب فرد نيست ، رفراندوم خواسته‌ها و مطالبات اقشار گوناگون است كه تحقق مطالبات فراموش‌شده‌شان را در برنامه‌هاي مهدي كروبي مي‌بينند. اقبال اهل سنت به مهدي كروبي در واقع راي به خواسته‌ها و حقوق مشروع آنهاست حتي اگر به هر دليلي كروبي رئيس‌جمهور نشود. كه من معتقدم با موج عظيمي كه در كشور به نفع مهدي كروبي راه افتاده است و روبروز عظيم‌تر مي‌شود وي رئيس‌جمهور ايران خواهد شد.
مهدي كروبي به آنچه مي گويد عميقا باور دارد و ضرورت تغيير را بخوبي در يافته و آن را براي بقا و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ضروري مي داند . تغييري كه اگر امروز از سوي ملت ايران درك نشده و پاسخ داده نشود ، فردا براي انجام آن دير خواهد بود .


۱۳۸۸-۰۲-۲۷

مواضع شفاف مولوي عبدالحميد درباره انتخابات

در هفته‌هاي گذشته برخي از هوادارن ميرحسين موسوي در اظهارنظرها و مصاحبه‌هاي خود از حمايت قطعي مولوي عبدالحميد ؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان از موسوي خبر داده بودند. از جمله محمد تقي رخشاني رئيس ستاد موسوي در استان در چند مصاحبه گفته بود : مولوي عبدالحميد در پايان قطعا با موسوي خواهد بود . و جهان نيوز نيز در خبري چنين ادعايي را طرح كرده بود.
برخي از اين اظهارنظرها در حالي مطرح شد كه مولوي عبدالحميد در مسافرت بودند و اطلاعي از اين جريانات نداشتند و جامعه اهل سنت نيز تا كنون به جمع‌بندي پيرامون اعلام حمايت از يك كانديداي خاص نرسيده است. مطمئنا سياست مولوي عبدالحميد و مجموعه اهل سنت كه آراي سرنوشت‌سازي را در اختيار دارند بر صداقت در موضعگيري استوار است و ايشان هرگز پشت پرده از يك كانديداي خاص حمايت نمي‌كنند. كما اينكه تا كنون آقاي ميرحسين موسوي درباره مطالبات اهل سنت و خواسته‌هاي آنان نه تنها موضعگيري شفافي نداشته است بلكه در برخي موارد ديدگاههاي موسوي با منافع اهل سنت در تعارض است. مولو عبدالحميد در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته با شفافيت و صراحت خواسته‌هاي اهل سنت را تبيين كرده و اعلام كردند : ما رئيس‌جمهور معمار و نظامي نمي‌خواهم كه فقط به آباداني و عمران يا بخش نظامي توجه داشته باشد.
هر چند ديدگاههاي مولوي عبدالحميد در نماز جمعه اين هفته در مواضع مهدي كروبي كه در بيانيه چهارم وي منتشر شد تا حد زيادي متبلور است و اين مواضع مورد استقبال جامعه اهل سنت قرار گرفته است ، اما رايزنيها با كانديداها همچنان ادامه دارد. و به باور من تنها كسي كه در اين برهه مي‌تواند كشور را از سراشيبي سقوط نجات دهد و مطالبات اقشار مختلف و از جمله اهل سنت و اقوام را حداقل بيان كرده و از آن دفاع كند ، مهدي كروبي است.
خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته زاهدان بيانگر بخش اعظمي از خواسته‌هاي اهل سنت است هر چند كه مطالبات اقوام نيز بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد:
- مشارکت عادلانه همه اقوام و مذاهب در اداره کشور، ضامن همبستگی و استحکام کشور است.
- سیاستمدار موفق کسی است که نیروهای شایسته همه اقوام و مذاهب را در اداره کشور سهیم کند.
- وجود اقوام ومذاهب مختلف در ایران، برای کشور فرصتهای خوبی هستند.
- رئيس جمهور معمار و نظامي نمي‌خواهيم .
مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های این هفته مسجد مکی زاهدان با اشاره به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما باید روی انتخابات که سرنوشت ما وکشور ماست فکر کنیم و به سادگی از کنار آن نگذریم. بگونه ای بیاندیشیم که کسی رای بیاورد و سرنوشت کشور را به دست بگیرد که مایه انسجام و وحدت و عزت ما در داخل و خارج باشد. رئیس جمهور موفق کسی است که در سیاست داخلی وسیاست خارجی بتواند درست عمل کند.مولانا عبدالحمید گفت: سیاستگذاری یک بُعد ندارد، بلکه همه ابعاد و شئونات را که در اختیار رئیس جمهوری و دولت است، در بر می گیرد. رئیس جمهور می تواند در همه مسایل تاثیر گذار باشد سیاستهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری و تمام شئونات در حوزه اختیارات رئیس جمهوری هستند که می توانند به حل مشکلات و معضلات منجر شوند.امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: یکی از بهترین سیاستهای دولت می تواند ایجاد همبستگی میان اقوام ومذاهب باشد. سیاستمدار موفق کسی است که افکار و دیدگاههای مختلف، زبانها، اقوام و مذاهب را راضی و خشنود کند و همه را در اداره کشور سهیم کند و از نیروهای شایسته آنان استفاده کند. قدرت رئیس جمهوری در ایجاد اتحاد و انسجام داخلی و رفتار درست و تعامل منطقی با دنیای خارج است که بتواند جایگاه خود را در میان ملت ایران و در سطح جهانی تثبیت کند و نگذارد که کشور به سوی نا امنی و نا امیدی کشیده شود.مولانا عبدالحمید گفت: مردم ایران در این برهه نیاز دارند که فکر کنند کسی را بر سر نوشت سیاسی حاکم نمایند که دارای اندیشه ای وسیع در ترسیم سیاستهای داخلی و خارجی باشد. من می گویم که کشور ما در این شرایط به معمار نیاز ندارد که بتواند بخش آبادانی و عمران را پیش ببرد یا فردی نظامی که بخش نظامی را به تنهایی مورد توجه قرار دهد. بلکه به سیایستمداری نیاز دارد که همه بخشها را بتواند به صورت متعادل و مناسب و متناسب با شأن ملت ایران با سابقه تمدن و فرهنگ کهن سیاستگذاری و هدایت کند. وجود اقوام، مذاهب وزبانهای گوناگون درایران فرصتهای خوبی هستند و می توان از این فرصتها به نحو بهتری استفاده کرد.امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: کشور ایران یک کشور ثروتمند است و فقیر و بدبخت نیست. ثروتی مانند نفت که بسیاری از کشورها حسرت داشتن ذره ای از آن را دارند و این ثروت به نحوی توزیع شود که همه استانها و مردم به صورت عادلانه از آن بهره ببرند. ایران کشوری وسیع است ودر حد یک شهر و یک استان نیست. موقعیتهای شغلی و فرصتهای خدمتگذاری بسیاری دارد و به نحوی باید بر نامه ریزی شود که از شایستگان اقوام ومذاهب استفاده شود.حذف جناحهای دیگر و حاکمیت یک جناح خاص، سیاست ناموفقی است. موفقترین دولت، دولتی خواهد بود که فراجناحی، فرامذهبی عمل کند. و فکر وسیعی داشته باشد.مولانا عبدالحمید گفت: ما به هیچ جناحی وابسته نیستیم و مستقل هستیم، اما معتقدیم هر جناحی که درانتخابات پیروز شود.، نباید جناح دیگر را طرد کند واز نیروهای توانمند آنان بهره بگیرد. وحدمت ملی و امنیت ملی درگرو مشارکت همه ملت در اداره کشور است. و جامعه اهل سنت به عنوان عضوی از این کشور همانگونه که در پیروزی انقلاب نقش داشته، در همه صحنه ها حضور داشته است. و به ندای رهبر معظم انقلاب و مسئولین نظام پاسخ گفته اند. سی سال است که جامعه اهل سنت بخاطر علاقه به کشور ونظام اسلامی صبر کرده است.تا روزی مسئولین به این نتیجه برسند که در مدیریتهای کلان کشور، از نیروی شایسته آنان استفاده شود. و تعادل در مدیریت کلان کشور ومدیریت منطقه ای رعایت شود.متأسفانه اهل سنت حتی در مدیریت منطقه ای نیز جایگاهی بدست نیاورده اند و بسیار کم از وجود آنان استفاده شده است.و انتظار ما از ریاست جمهوری حل این مشکل است. این بزرگترین دغدغه برادران و خواهران اهل سنت است که در کنار برادران و خواهران شیعه با مسالمت و دوستی در اداره کشور سهیم باشند و اگر قانونن به درستی اجرا شود مشکلات اهل سنت بر طرف خواهد شد.امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود: دغدغه دیگر اهل سنت به مخاطره افتادن آزادی مذهبی است که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و ازادی مذاهب حنفی، شافعی و ... در این قانون تامین شده است واهل سنت می توانند بر اساس آن آزادانه به تعلیم و تربیت فرزندان خود بپردازند. اهل سنت این دغدغه را دارند که افرادی با اعمال سلیقه آزادی مذهبی را به مخاطره نیاندازند که این ضربه بزرگی به وحدت و امنیت ملی ما وارد می کند. وحدت و امنیت برای کشور ما امری است حیاتی و این با آزادی مذهبی گره خورده است و از آن جدا نمی شود.بطور خلاصه انتظار ما از رئیس جمهور آینده رفع تبعیضات قومی ومذهبی و استفاده متعادل از شایستگان همه اقوام و مذاهب است.مولانا عبدالحمید مسئله ساماندهی مدارس را از دیگر دغدغه های اهل سنت برشمرد وگفت:این مسئله که به اصطلاح ساماندهی عنوان شده است، در واقع دخالت در امور مذهبی است و جامعه اهل سنت به هیچ عنوان حاضر نیستند که آزادی دین و تعلیم را با چیز دیگری معامله کند از رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور آینده انتظار داریم که بدون دغدغه و با آزادی بتوانیم از حق قانونی و مشروع خود برای تبلیغ و تعلیم و تربیت دینی استفاده کنیم. دولت به منزله پدر وملت به منزله فرزند است . دولت بر گردن ما حق دارد که ما قانون را رعایت کنیم و دست به دست دشمنان ندهیم، وحق ملت بر دولت این است که حقوق و آزادیهای آنان را پاسداری و رعایت کند.امام جمعه اهل سنت زاهدان اجرای قانون اساسی را بسیار مهم بر شمرد و گفت: اگر قانون اساسی به درستی اجرا شود ما به حقوق خود دست می یابیم. البته یک نکته نیز مایه تاسف ماست که شنیده ایم 40نفر زن در انتخابا ثبت نام کرده و شورای نگهبان اعلام نموده است رجال سیاسی شامل زنان توانمند نیز می شود و اینکه اهل سنت نمی توانند ثبت نام کنند برای ما جای حسرت و تاسف و گلایه است و ما معتقدیم این قسمت قانون اساسی باید اصلاح شود حال اگر مردم به ما رأی بدهند یا ندهند مشکل ما خواهد بود ولی قانون نباید مشکل داشته باشد. و به نظر ما این قسمت از قانون اساسی مشکل دارد. قانون اساسی ساخته بشر است و کلام خدا نیست ومواردی که جای اصلاح دارند، باید اصلاح شوند، اما در مجموع قانون اساسی ما، قانون خوبی است، درصورتیکه اجرا شود.ما با استکبار و دخالت آمریکا و سیاستهای نادرست آنها و دیگر قدرتها به شدت مخالف هستیم، اما واقعاً تاسف خوردیم که یک آفریقایی تبار سیاه پوست در آمریکا رأی آورد و رئیس جمهور شد، ولی اهل سنت که جزء ملت ایران اند بخاطر اعتقاد در ایران اسلامی علیرغم ادعاهای ما که می گوئیم: اسلام دینی پیشرفته است وسعه صدر است، نتواند کاندیدای ریاست جمهوری شود، ما تاسف می خوریم.مولانا عبدالحمید گفت: رئیس جمهور آینده هر اندازه که به حقوق اقوام و مذاهب بیشتر توجه کند، وابستگی آنان را به ایران بیشتر می کند. و به استحکام وپایداری و وحدت کشورخدمت می کند و دشمنان کمتر به مملکت ما چشم طمع خواهند دوخت.مملکت را نمی توان با اسلحه و هزینه های هنگفت نگهداری کرد. بلکه سیاست درست وسعه صدر است که مملکت را نگه می دارد.امام جمعه سنت زاهدان افزود: جا دارد که از سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در سنندج که فرمودند: هر شیعه ای که به مقدسات اهل سنت اهانت کند مزدور بیگانه است و بر عکس هر اهل سنتی که به مقدسات شیعه اهانت کند نیز مزدور بیگانه است، تشکر کنیم. سخنان بسیار زیبایی بود.مردم این سخنان را شنیدند و امیدواریم مسئولین محترم به این سخنان رهبر معظم که راهنمای ماست توجه کنند.راه حل جامعه اسلامی این نیست که علیه یکدیگر فتوای کفر صادر کنند و به هم توهین کنند، بلکه راه حل مشکلات جهان اسلام و سعت دید و سعه صدر است.دشمنان را بر خود نخندانیم و وحدت را رعایت کنیم. ما همه علمای شیعه و سنی را به خویشتنداری و آینده نگری و زندگی مسالمت آمیز و برادرانه دعوت می کنیم.مولانا عبدالمحید با تاکید بر اهمیت دانش آموختن و تحصیلات عالیه، گفت: ما باید از هم اکنون برای آینده نسلهای فردای خود فکر کنیم و فرزندانمان را مخترع و مبتکر بار بیاوریم ، آنانرا راننده بار نیاوریم، کشاروز، راننده، دامدار و ... در جامعه فراوان داریم، اما با کمبود پزشک، مهندس و متخصص در زمینه های مختلف مواجه هستیم.وی گفت: گزارشات رسیده از معلمین و مدارس بسیار نگران کننده و حاکی از کم رغبتی دانش آموزان به تحصیل است. و باید والدین به این مسئله توجه بیشتری نشان دهند.امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: اسلام دین جنگ، خشونت و نا آرامی نیست، بلکه دین دوستی، حق شناسی، ترحم و عاطفه است. شعار خدمت به خلق، شعاری اسلامی نه به خاطر انگیزه های سیاسی، بلکه بخاطر خداوند است.