۱۳۸۸-۰۴-۲۳

سياست يك بام و دو هوا در قبال مسلمانان

چند روزي از يورش وحشيانه دولت چين به مسلمانان آن كشور مي‌گذرد. و تقريبا همه مجامع حقوق بشر در جهان و بسياري از كشورها نقض آشكار حقوق بشر در چين را بويژه در روزهاي اخير و در برخورد با مسلمانان محكوم كرده‌اند. اما هنوز واكنش قاطع و محكمي از سوي مقامات جمهوري اسلامي ايران با اين دولت صورت نگرفته است.
در موارد مشابه و در ساير نقاط جهان اگر اتفاقي حتي يك هزارم آنچه در چين افتاده است ، رخ مي‌داد صداي اعتراض ما گوش جهان را كر مي‌كرد و حتي ممكن بود بر خلاف مصالح ملي خود روابط خود را با آن كشورها تيره كنيم . اما چه سري در روابط ما با كشور مستبد و ديكتاتوري كمونيست چين وجود دارد كه با وجود كشتار وحشيانه مسلمانان در اين كشور صدايمان در نمي‌آيد ، نمي‌دانم.
خوشبختانه برخي مراجع مذهبي نيز متوجه اين ضعف برخورد مسئولان شده و اين مطلب را به مسئولان تذكر داده‌اند.
حمايتهاي سياسي چين از دولت ايران در مجامع بين‌المللي و مراودات گسترده اقتصادي ما با اين كشور ارزش سكوت در برابر نقض فاحش حقوق بشر و كشتار مسلمانان در اين كشور را ندارد.