۱۳۸۸-۰۹-۱۸

بلوچستان ؛ بغرنج‌ترين بحران پاكستان


ارايه بسته‌اي از سوي يوسف رضا گيلاني براي حل مشكل بلوچستان نه تنها با استقبال جامعه بلوچ پاكستان كه حدود نيمي از خاك اين سرزمين را متعلق به خود مي‌دانند ، مواجه نشد بلكه واكنشهاي زيادي در مخالفت با آن ابراز شد. بسياري از رهبران قومي بلوچ معتقدند اين بسته براي مردمي كه سرزمينشان سرشار از منابع معدني و ثروتهاي طبيعي است به منزله صدقه و اهانت به شعور اين مردم براي چشم‌پوشي آنان از حقوق اصليشان است.آنان بر اين باورند كه اين بسته در لفاف قند پيچيده شده اما محتواي آن براي جامعه بلوچ و نسلهاي آينده آن سم است.
پايان دادن به عمليات نظامي ، آزادي زندانيان سياسي و به رسميت شناختن حقوق برابر بلوچها از جمله خواسته‌هاي آنان است كه از سال 1947 تا كنون به سرانجام روشني نرسيده است.
در آخرين واكنش خان كلات خواستار ميانجيگري بين‌المللي براي حل مسئله بلوچستان شد

ميرسليمان داود خان كلات بلوچستان گفته است كه مسئله بلوچستان بايد با حضور ناظران بين‌المللي حل شود.
خان كلات در گفتگو با خبرنگاران محلي بسته موسوم به بلوچستان را كه از سوي دولت پاكستان براي حل مسئله بلوچستان به پارلمان اين كشور پيشنهاد شده بود يك شوخي با مردم بلوچ خواند و گفت : حاكمان با نقض توافقنامه‌هاي گذشته اعتبار خود را از دست داده‌اند و بلوچها به آنان اعتماد ندارند و اين بار فريب حاكمان را نمي‌خورند و اين بي‌اعتمادي بسته پيشنهادي را بي‌معني مي‌كند.
ميرسليمان داود گفت : سازمان ملل و اتحاديه اروپا و مقامات بريتانيا مي‌توانند نقش موثري به عنوان ناظر و ميانجيگر در احقاق حقوق بلوچها و اعاده زمينهاي آنان ايفا كنند.
سليمان خان از كساني كه خود بحران بلوچستان را آفريده‌اند ، اينك مي‌خواهد براي حل آن ميانجيگري كنند. با عدم پذيرش پيشنهادات دولت پاكستان از سوي رهبران بلوچ و عدم تسلط كامل حكومت پاكستان بر اين منطقه و از سويي تحت فشار گذاشتن اين كشور از سوي دولت ايران براي تحويل عوامل حملات تروريستي در داخل خاك ايران به نظر مي‌رسد پاكستان با بحراني پيچيده و مشكل‌تر از هميشه به نام بلوچستان مواجه شده است كه هنوز راه حلي براي برون‌رفت از اين بحران نيافته است.