۱۳۸۹-۰۲-۱۱

سرمقاله 2 : روزنامه ابتکار سیستان و بلوچستان پنج‌شنبه 19 فروردین 1389

شورا و سالي يك رئيس

هر دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا 4 سال است . در طول سه سال گذشته دوره سوم شوراي اسلامي شهر زاهدان ، اين شورا هر سال يك رئيس جديد انتخاب كرده است و ظاهرا قرار است با آغاز سال چهارم شورا در نهم ارديبهشت ماه ، رئيس جديدي جايگزين رئيس فعلي آن مهندس زاهدي شود ، ايرندگاني ، آسوده و ريگي فرد از گزينه‌هاي اين بار رياست شورا هستند كه در محافل مطرح شده‌اند ، دوستي به طنز مي‌گفت : «با توجه به علاقه زيادي كه اعضاي اين شورا به رياست آن دارند و هنوز 5 نفر باقي مي‌مانند كه امكان رياست شورا به دليل محدود بودن دورة آن برايشان ميسر نيست ، پيشنهاد مي‌كنم در ماههاي باقيمانده تا انتخابات ، شوراي شهر زاهدان هر ماه يك رئيس جديد داشته باشد .» واقعا نمي‌دانم مشكل اصلي زاهدان در آغاز هر سال رئيس شوراي آن است يا مسايل مهم‌تري نيز وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود .